Monday, 9 July 2018

SHIBANI AIR SERVICES LTD PLACEMENT RECORD OF THE MONTH JUNE - 2018


SHIBANI AIR SERVICES LTD PLACEMENT RECORD OF THE MONTH JUNE - 2018


SL.NO.        NAME COMPANY POST
1 GANESH BHONSLE CELEBI LOADER
2 MONODIP DAS CELEBI LOADER
3 SRIJITA ROY INDIGO CSA
4 DEVANG PATEL INDIGO CSA
5 BRIJESH KUMAR INDIGO LOADER
6 JOSEPH BLAKK SPICEJET CARGO
7 SHEIKH YUSUF JET AIRWAYS TAG BOY
8 KAMAL NATHH SPICEJET CSA
9 SHUBHANKAR ADHIKARI CELEBI CARGO
10 SAGAR LOHAR CELEBI LOADER
11 ARINDAM CHAKRABORTY VISTARA CSA
12 SHAIKH MD MASUM VISTARA LOADER
13 SHAIKH KADER SALIM CELEBI LOADER
14 MAGAN SINGH VISTARA CSA
15 AKHILESH MANDEKAR INDIGO CSA
16 RAHUL YADAV CELEBI CARGO
17 IMRAM KHAN AIR INDIA SATS PSA
18 GURUNATH NARAYAN MISKIN AIR INDIA SATS PSA
19 BHAVESH M INDIGO LOADER
20 MARI SELVAM INDIGO CSA
21 YUVARAJ S. CELEBI CARGO
22 AZAZ MENON SPICEJET LOADER
23 I. SAFIQ JET AIRWAYS LOADER
24 MOHD KHALID JET AIRWAYS CSA
25 ABHISHEK JET AIRWAYS PSA
26 BIBHASH THAKUR VISTARA CSA
27 SANTOSH T. DUFRY RETAILS
28 UMESH KUMAR CHOUHAN VISTARA LOADER
29 ANSHAD S AIR INDIA SATS LOADER